Star From HeavenStar From Heaven Star From Heaven

Här kommer nyheter om
Star From Heaven uppdateras.

  

 

 

Informationsbrevet om fortsatt ägarskap samt bildsvep från stallträffen

2011-09-13

Stjärnan

I söndags var det stallträff för Star From Heavens ägare. Bland annat gavs information om ett eventuellt fortsatt ägarskap i henne efter Rix-tävlingens slut. Det informationsbrevet finns en bit ner här, under Webb-tv filmerna.

Mail kommer sedan att skickas ut till samtliga delägare inom kort med den slutgiltiga förfrågan.

Har ni några frågor går det bra att höra av sig till Ullis eller Jonas.

Stjärnan kördes på rundbanan i söndags. Jonas körde 1.28/2000 meter med 1.25 sista 500 meterna. Stjärnan var fin och kändes bra så nu siktar vi på Oaks-kvalet på Solvalla den 21 september. Anmälningarna är på torsdag. Efter informationsbrevet följer lite bilder från i söndags. Fler bilder finns även i bloggen på Rixallsvenskans sida -. klicka här.

Här är två filmsnuttar på när Stjärnan tränade i söndags:

 

Här följer så informationsbrevet om det

 fortsatta ägarskapet i Stjärnan
___________________________________________________
 

SAMMANFATTNING STALL STAR FROM HEAVEN
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av upplägget kring köp och delägarskap i travhästen Star From Heaven.

Ulrika Wällstedt har för avsikt att köpa travhästen Star From Heaven på auktionen i Eskilstuna 2011-11-04. Upplägget blir ett enkelt bolag där så många som vill får teckna sig för andel. Ju fler som är med desto högre pris kan Ulrika vara med och bjuda på hästen vid auktionen. Dessutom är det ingen mer än Ulrika som kommer veta vilket maximalt bud hon kan ge för Star From Heaven. Många delägare kommer också att innebära en större utbetalning till delägarna när hästen eventuellt säljs i november 2012.

Varje andel kostar 5 000,kr och det är fritt fram att äga och betala för flera andelar. En endaste betalning görs vid registreringen och det avser hästen samt beräknade kostnader under tiden hästen ägs, vilket blir ca 1 år. Om inbetalda medel inte räcker till driftskostnaderna under året så avräknas det på Star From Heavens insprungna pengar eller från försäljningspriset vid försäljningen.

Hästen kommer att säljas någon gång under perioden 2012-10-15 tom 2012-11-15, endera via internetauktion eller via anbud. Möjlighet kommer då ges att fortsätta ägandet, men för dom som vill blir det ett tydligt slut. Skulle fler än 60% av alla delägare vilja fortsätta ägandet kommer ingen försäljning att ske utan då värderas hästen av oberoende värderingsmän för att fastställa värdet av Star From Heaven. Värderingen ligger till grund för utbetalning till de andelsägare som vill avsluta sitt hästägande i Star From Heaven.
När hästen är avyttrad kommer pengar att betalas tillbaka till varje andelsägares angivna bankkonto senast i december 2012.

Det som kommer att betalas tillbaka är summan av:
•Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kusk provision
•Försäljningspriset för Star From Heaven (nov-2012) efter avdrag för
försäljningskostnader. (alternativt värderingen)
•Kvarvarande del av det enkla bolagets .kassa., dvs kvarvarande
pengar.
•Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till faktiska
driftskostnader

Som företrädare för det enkla bolaget kommer Mats Norberg (via företag) att fungera. Det gäller bland annat kontakter gentemot svensk travsport och Skatteverket. En momsregistrering görs för hela det enkla bolaget och löpande bokföring och momsredovisning kommer att skötas av LRF Konsult AB.

Skulle inte Ulrika lyckas köpa Star From Heaven på auktionen (kan bero på
för högt pris eller för få som tecknar sig för andelar) så kommer insatta
pengar återbetalas efter skäligt avdrag (max 150,kr/andel) för administrativa
kostnader.

Frågor går bra att skicka via mail till stallheaven@gmail.com
__________________________________________________________________________

 

Här följer lite bilder från stallträffen i söndags: 

Jonas pratar
Jonas informerar om Stjärnan.

 

Delägare
Åhörarna lyssnade intresserat.

 

Korvgubbar
Christer (till höger) med kompanjon skötte korv- och läskutdelningen.

 

Ponnyhästar
Ponnyhästar förbereds av Solvallas Travskolas personal.

 

Ponnyhästar
Barnen följde intresserat med vid utselningen av ponnyhästarna.

 

Fika och korv
Tipspromenad, kaffe och bulla stod också på dagsprogrammet...

 

Ponnyridning
...liksom ponnyridning och ponnykörning.

 

Ponnyridning
Många barn var det som passade på att ta en ridtur.

 

Stjärnan selas
Stjärnan ska selas på inför körningen.

 

Stjärnan på väg mot banan
Dags att bege sig mot rundbanan...

 

Publik vid banan
...där många av ägarna redan tagit plats... 

 

Stjärnan bakvarv rundbanan
...för att studera Stjärnan.

 

Stjärnan rundbanan rätvarv
1.28/2000 meter blev dagens träningspass vilket löstes på ett bra sätt.

 

Avslutning 
Efter körningen gavs lite information om Stjärnans jobb och prisutdelning i tipspromenaden innan den mycket trevliga dagen avslutades.